Биорезонансен уред за диагностика Metatron Hunter 4025

 

     Апаратът обединява диагностичните възможности на компютърната томография, ядрено - магнитния резонанс, и ултразвуковото изследване. 
     Всеки един от тях поотделно открива само оформения вече процес или заболяване, докато NLS скенерът анализира състоянието на отделния орган до ниво клетка и позволява ранна диагностика и прогноза за развитие на евентуално заболяване от 3 до 5 години преди появата на първите оплаквания.

     За кратко време с апарата се извършва експресен, безболезнен и неинвазивен преглед на целия организъм, без да се налага провеждане на предварителна специална подготовка и диети.

     Изисква се единствено около два часа преди провеждане на изследването да не се консумират кофеинови, никотинови продукти, енергийни напитки и хранителни добавки, които биха компрометирали крайния резултат.


     Всички органи и клетки притежават специфични само за тях вълнови трептения, които характеризират нормалната им функция. 
     В резултат на стрес, инфекции, алергии, замърсена околна среда и др. в тях възникват болестни електромагнитни колебания различни от тези на здравия орган и чрез нервната система те достигат до мозъка. 
     Апаратурата приема излъчените от мозъка биоимпулси, прави сравнителен анализ със заложената в програмата информация за 120 000 енергоинформационни шаблона и регистрира спектрално сходство на познаваемост със заболяване до 98 % в изследвания орган.

     Без отрицателни за здравето въздействия се измерват и анализират промените на вълновите характеристики на магнитните полета на всеки орган в човешкия организъм до ниво клетка , което дава възможност :
     • да се регистрират заболяванията, включително в ранен безсимптомен стадий, да се определя местонахождението им, характера на патологията, фаза и ход на развитие, преценка на адаптивните възможности на организма.


     • да се установяват причинителите на заболяването /вируси, бактерии, паразити, алергени, храни/ и веднага да се изготви адекватна индивидуална програма за лечение, като подбраните лечебни препарати се тестват в резонансната камера на апарата за ефективност , поносимост и съвместимост.


     • да се анализират при всеки пациент заложените в хромозомите му наследствени заболявания и възможността за ранна превенция на проявата им.


     • да се определят биохимичните показатели в режим на NLS анализ.


     • да се тестват медикаменти, хранителни добавки, билки и др.: до колко те са подходящи за прием спрямо индивидуалните биологични характеристики на тествания организъм.


     • да се ускорят процесите на възстановяване на организма при боледуване чрез стимулиране на собствения оздравителен потенциал с помощта на МЕТА терапия (мета - честотна терапия за клетъчно възстановяване), която е заложена в апарата.

     

     да се проконтролира в хода на провеждано лечение ефективността на различните методи на въздействие в оздравителния процес и да се направи сравнение с предишни получени резултати.

 

     МЕТА терапия - чрез нея се оказва терапевтично въздействие върху поразените структури, стимулират се възстановителните процеси в организма, регенерацията на тъканите и обезвреждането на инфекциозните причинители.

 

     Общият брой процедури се определя в зависимост от стадия и тежестта на заболяването.

 

     За да има резултат дадено лечение - като фитотерапевт уточнявам, че всяко тяло е индивидуално и преди всякакъв прием на билки е необходима консултация с фитотерапевт!
     Бъдете отговорни към живота и здравето си - не препоръчвам САМОДИАГНОСТИРАНЕ И САМОЛЕЧЕНИЕ!

 

     Бъдете здрави!

 

     Ако имате въпроси, винаги може да се свържете с мен!
    Консултативен кабинет - инж. Елионора Недялкова - консултант - фитотерапевт 
     тел.: +359 892 600 819
              +359 899 158118,

e- mail: consultant_phytotherapy@abv.bg

 

изготвил: инж. Елионора Недялкова - консултант - фитотерапевт

Some Alt Text