Сборник "от...старите тефтери на дядо...и нещо от мен"

  от Елионора Недялкова

    

     Относно авторското право на Сборник "от...старите тефтери на дядо...и нещо от мен" от Елионора Недялкова


     Важно!

 

     Цялото съдържание на този сборник е защитено от ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА с всички запазени права и законови последици.

 

     Вие НЯМАТЕ ПРАВО да възпроизвеждате, да предавате, да използвате статиите и материалите или да използвате за каквато и да е публична или търговска цел този Сборник "от...старите тефтери на дядо...и нещо от мен" от Елионора Недялкова, без да упоменете, че съответната информация е взета от мен и да посочите линк, водещ към страницата, примерно: 

http://elinorbg.blogspot.com

http://elionoranedyalkova.blog.bg

http://bosilek.com

или без да имате предварителното писмено разрешение от собственика на сайта.

 

     Сборник "от...старите тефтери на дядо...и нещо от мен" от Елионора Недялкова, предстои да бъде издаден и при нарушение на авторските права ще бъде потърсена наказателна отговорост с цялата строгост на закона.

 

     Основно имуществено право на автора е изключителното право да използва създаденото от него произведение и да разрешава използването му от други лица, освен в случаите, за които този закон разпорежда друго.