БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ!
Благотворителна кампания "ПРЕДАЙ НАТАТЪК"🍀

 

     От 01 октомври 2019 година до 31 декември 2019 година, откриваме благотворителна кампания "ПРЕДАЙ НАТАТЪК"!

 

     С благодарност към всички приятели, познати и непознати, които ни помагат в тежката борба за здравето на синовете ни Аутисти - Ангел - Михаил и Георги Шаркови, ние в желанието си да благодарим за подкрепата на всички, стартираме Благотворителна кампания "ПРЕДАЙ НАТАТЪК"🍀

 

     От 01 октомври 2019 година до 31 декември 2019 година за всички деца и младежи под 18 години и всички деца с увреждания предлагаме БЕЗПЛАТНА ДИАГНОСТИКА С АПАРАТИТЕ БИОСКЕНЕР И МЕТАТРОН И КОНСУЛТАЦИЯ ПО ФИТОТЕРАПИЯ 🍀

 

     Консултациите и диагностиката с апаратура МЕТАТРОН и БИОСКЕНЕР ще се извършват след предварително записване на тел: +359 89 260 0819 инж. Елионора Недялкова, през услугите на Фейсбук месенджър (Messenger) или Вайбър (Viber)q след 19.00 часа през делничните дни.

 

     Всеки, който желае да се възползва от предложението ни, може да запише своя час на посочените телефони, през услугите на Фейсбук месенджър (Messenger) или Вайбър (Viber), след 19.00 часа през делничните дни.

 

     В услуга на децата, ще приемам и през почивните дни, ако така е по - удобно за тях!

 

     С пожелания за дълъг живот и пълноценно здраве!
       инж. Елионора Недялкова - консултант - фитотерапевт

 

 

Биорезонансен уред за диагностика Metatron Hunter 4025

 

     Апаратът обединява диагностичните възможности на компютърната томография, ядрено - магнитния резонанс, и ултразвуковото изследване. 
     Всеки един от тях поотделно открива само оформения вече процес или заболяване, докато NLS скенерът анализира състоянието на отделния орган до ниво клетка и позволява ранна диагностика и прогноза за развитие на евентуално заболяване от 3 до 5 години преди появата на първите оплаквания.

     За кратко време с апарата се извършва експресен, безболезнен и неинвазивен преглед на целия организъм, без да се налага провеждане на предварителна специална подготовка и диети.

     Изисква се единствено около два часа преди провеждане на изследването да не се консумират кофеинови, никотинови продукти, енергийни напитки и хранителни добавки, които биха компрометирали крайния резултат.


     Всички органи и клетки притежават специфични само за тях вълнови трептения, които характеризират нормалната им функция. 
     В резултат на стрес, инфекции, алергии, замърсена околна среда и др. в тях възникват болестни електромагнитни колебания различни от тези на здравия орган и чрез нервната система те достигат до мозъка. 
     Апаратурата приема излъчените от мозъка биоимпулси, прави сравнителен анализ със заложената в програмата информация за 120 000 енергоинформационни шаблона и регистрира спектрално сходство на познаваемост със заболяване до 98 % в изследвания орган.

     Без отрицателни за здравето въздействия се измерват и анализират промените на вълновите характеристики на магнитните полета на всеки орган в човешкия организъм до ниво клетка , което дава възможност :
     • да се регистрират заболяванията, включително в ранен безсимптомен стадий, да се определя местонахождението им, характера на патологията, фаза и ход на развитие, преценка на адаптивните възможности на организма.


     • да се установяват причинителите на заболяването /вируси, бактерии, паразити, алергени, храни/ и веднага да се изготви адекватна индивидуална програма за лечение, като подбраните лечебни препарати се тестват в резонансната камера на апарата за ефективност , поносимост и съвместимост.


     • да се анализират при всеки пациент заложените в хромозомите му наследствени заболявания и възможността за ранна превенция на проявата им.


     • да се определят биохимичните показатели в режим на NLS анализ.


     • да се тестват медикаменти, хранителни добавки, билки и др.: до колко те са подходящи за прием спрямо индивидуалните биологични характеристики на тествания организъм.


     • да се ускорят процесите на възстановяване на организма при боледуване чрез стимулиране на собствения оздравителен потенциал с помощта на МЕТА терапия (мета - честотна терапия за клетъчно възстановяване), която е заложена в апарата.

     

     да се проконтролира в хода на провеждано лечение ефективността на различните методи на въздействие в оздравителния процес и да се направи сравнение с предишни получени резултати.

 

     МЕТА терапия - чрез нея се оказва терапевтично въздействие върху поразените структури, стимулират се възстановителните процеси в организма, регенерацията на тъканите и обезвреждането на инфекциозните причинители.

 

     Общият брой процедури се определя в зависимост от стадия и тежестта на заболяването.

 

     За да има резултат дадено лечение - като фитотерапевт уточнявам, че всяко тяло е индивидуално и преди всякакъв прием на билки е необходима консултация с фитотерапевт!
     Бъдете отговорни към живота и здравето си - не препоръчвам САМОДИАГНОСТИРАНЕ И САМОЛЕЧЕНИЕ!

 

     Бъдете здрави!

 

     Ако имате въпроси, винаги може да се свържете с мен!
    Консултативен кабинет - инж. Елионора Недялкова - консултант - фитотерапевт 
     тел.: +359 892 600 819
              +359 899 158118,

e- mail: consultant_phytotherapy@abv.bg

 

изготвил: инж. Елионора Недялкова - консултант - фитотерапевт

Some Alt Text